İskenderun Teknik Üniversitesi İİOT Çalıştayı

İskenderun Teknik Üniversitesin’de 2019 yılı bahar döneminde  gerçekleşen Demir-Çelik Endüstrisinde Nesnelerin İnterneti (IoT) Çözümleri başlıklı çalıştayın internet sitesini hazırladım.